Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Sundheds-job i Storkøbenhavn

Er du speciallæge i psykiatri og har du lyst til at arbejde med retspsykiatri i en unik ramme, så er det dig vi søger.

Vi søger en psykiater med bred psykiatrisk erfaring til at indgå i vores nye psykiatriteam, der kommer til at varetage den psykiatriske sundhedsbetjening af indsatte i institutionerne i kriminalforsorgen Sjælland.

Opgaverne skal varetages dér, hvor de indsatte befinder sig, dvs. i kvindefængslet i Jyderup, Nykøbing Fængsel, Storstrøm Fængsel og i arresterne i kriminalforsorgen Sjælland.

Om jobbet

Du skal arbejde selvstændigt, men vi lægger stor vægt på, at du har lyst og evne til et tæt tværfagligt samarbejde med henblik på at varetage psykiaterfaglige opgaver. Dine nærmeste sparringspartnere vil være psykiatere i Herstedvester Fængsel, psykologer og både somatiske og psykiatriske sygeplejersker i de nævnte fængsler og arrester.

Jobbet indebærer dels fysisk fremmøde på de forskellige institutioner, dels mulighed for videokonsultationer. Du får en unik mulighed for at bevæge dig rundt i psykiatriens og retspsykiatriens afkroge og beskæftige dig med både hyppigt forekommende psykiatriske lidelser men også de mere komplekse og unikke psykiatriske problemstillinger bl.a. i tæt samarbejde med fængselspersonale og jurister.

Du vil være ledelsesmæssigt forankret i Institution Herstedvester, Herstedvester Fængsel, hvorfor du vil møde et antal dage om måneden på fængslet.

...