Sundheds-jobs.dk

Find sundhedsjobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Sundheds-job i Sydjylland

Der er tale om et barselsvikariat som fængselssygeplejerske på i alt 37 timer ugentlig fra 1. januar 2022 – 31. januar 2023 med mulighed for eventuel forlængelse. Du vil, som ansat fængselssygeplejerske, være hjemmehørende under Sundhedsenheden i Områdekontoret i kriminalforsorgen Syddanmark.

Jobbet som fængselssygeplejerske
Du deltager i varetagelsen af den daglige sundhedsbetjening af fængslets indsatte. I sygeplejeklinikken arbejdes under faglig instruktion og sparring med den tilknyttede læge og psykiater. Arbejdsopgaverne kan bedst sidestilles med arbejdsgangen i en lægepraksis, da indsatte henvender sig til sygeplejersken med problemstillinger, de ellers ville have henvendt sig til egen læge med.

De sygeplejefaglige opgaver består eksempelvis i:

  • Modtagelsessamtaler med indsatte ved indsættelse, med fokus på screening for kroniske og psykiske lidelser
  • Sygeplejekonsultationer med udgangspunkt i indsattes anmodninger
  • Planlægning, opfølgning og koordinering af behandlingsforløb i samarbejde med lægen i forbindelse med lægekonsultationer
  • Opfølgning på indsattes igangværende behandlingsforløb
  • Sygepleje i forbindelse med indsattes somatiske og psykiske lidelser, samt kontrol og opfølgning på indsattes kroniske lidelser
  • Dosering af ordineret medicin og ajourføring af medicinskemaer
  • Sikre videreførelse af journaloplysninger, medicin m.m. ...